empresa Kursant - kursy językowe we Wrocławiu

Kursant - kursy językowe we Wrocławiu

Logotipo
Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? stanowi spojenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego także wprowadzenia w zasadnicze zadania prawa krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W lekturze drobiazgowo omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, przedstawiono interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach oraz wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów. Następne rozdziały dotyczą: - spotkań biznesowych, tj. prowadzenia spotkań i udziału w nich; - prezentacji biznesowych, w tym umiejętności autoprezentacji, prezentacji profilu oferty produktowej innymi słowy usługowej firmy; - rozmów telefonicznych, począwszy od tych dotyczących umawiania spotkań, po stanowiące bieżący połączenie z klientem anglojęzycznym; - negocjacji biznesowych, nie tylko o podwyżkę jednak zarówno tych dotyczących negocjacji umowy z kontrahentem; - również korespondencji e-mail

Oferta:

Nome: Kursant - kursy językowe we Wrocławiu
Endereço: Włodawa 22-200, ul. Stokowa 50
Funcionários: Jan Kaja, Andrzej Kaczmarek, Jerzy Fornalski, Norbert Robak, Ludwik Gałecki, Jan Jurczyk, Damian Bartyzel,


Data adicionada: 27-06-2020